thesmaaajl, teksty z czerwca 2011 roku

6 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest thes­maaajl.

Za kil­ka lat imiona naj­bliższych odejdą w niepa­mięć, za parę lat do­rosłe życie przyćmi nam wzgląd na dziecięce wspomnienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 czerwca 2011, 18:45

Nie módl się o umiejętność nap­ra­wiania tam­tych spraw, a o umiejętność ut­rzy­mywa­nia tych następnych w ideal­nym porządku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:44

Życie to film, w którym im­pro­wizuję od­gry­wając główną rolę 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 czerwca 2011, 13:18

Kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień, w którym stanę na szczy­cie swych możliwości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 czerwca 2011, 10:30

Jed­ne­go dnia zmieniłam pogląd na świat, zmieniłam siebie i swo­je życie. Dzięki To­bie, czy przez Ciebie ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:44

Przy­dałaby się oso­ba, która wcis­kałaby en­ter za mnie, pod­czas gdy ja wpat­ruję się bez­czyn­nie zas­ta­nawiając się, czy to ma sens. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2011, 14:30

thesmaaajl

Klaudia, dziewczyna, która nienawidzi, gdy ludzie oceniają ludzi powierzchownie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thesmaaajl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność