thesmaaajl, teksty z kwietnia 2012 roku

1 tekst z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest thes­maaajl.

Życie jest walką o czys­te dob­ro, choć w niena­ruszo­nej czys­tej pos­ta­ci spo­tyka­my tyl­ko zło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2012, 22:55

thesmaaajl

Klaudia, dziewczyna, która nienawidzi, gdy ludzie oceniają ludzi powierzchownie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thesmaaajl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność