thesmaaajl, strona 3

22 teksty – auto­rem jest thes­maaajl.

Nie wiem co tu ro­bię, daw­no wzy­wała mnie pot­rze­ba nienawiści. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 kwietnia 2011, 01:10

Życie to cu­dow­ny dar, w którym pa­nem jest każdy z nas. I nie wierzę w coś ta­kiego, jak iro­nia lo­su, po­nieważ to ja de­cyduję o swoim życiu i za swo­je błędy, nie za błędy lo­su, po­noszę konsekwencje. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 kwietnia 2011, 13:42

thesmaaajl

Klaudia, dziewczyna, która nienawidzi, gdy ludzie oceniają ludzi powierzchownie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thesmaaajl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność